Tábor 2024 – informace a dokumenty

V letošním roce pro vaše děti opět připravujeme letní dětský tábor, na kterém nebudou chybět ani tréninky juda. Tábor pořádáme pro děti ve věku 7 až 16 let, mohou se jej zúčastnit i děti, které judo netrénují.

Na této stránce naleznete informace o našem táboře včetně instrukcí, jakým způsobem dítě na tábor přihlásit, co je třeba před táborem zařídit a na co při odjezdu nezapomenout.

Základní informace o letošním táboře

 • termín: tábor se uskuteční od soboty 13. července do soboty 27. července 2024
 • místo: jako vždy zavítáme k vesnici Heraltice nedaleko Třebíče
 • příspěvek na pobyt: 6400 Kč

Tábor je stanový, umístěný na okraji lesa. Stany jsou s podsadami a dvěma postelemi. V oblasti není žádný průmysl, tábor je napojen na velice kvalitní pitnou vodu z lesních zdrojů. Součástí tábora je srub, který slouží jako kuchyně, přístřešek pro jídelnu a zděná budova, kde je klubovna, místnost na stolní tenis, sprchy a toalety. Velké koupaliště je asi čtyři kilometry od tábora v lese.

V programu tábora je celotáborová hra, jeden a čtvrt hodiny tréninku juda denně (v době tréninků mají nejudisté jiný program), dva celodenní výlety, za pěkného počasí koupání, dále sportovní a míčové hry, soutěže, orientační závody, turistické výlety do okolí atd.

Kapacita tábora je omezena na 40 dětí. Zúčastnit se mohou jen ty děti, které před táborem dokončí minimálně 1. třídu ZŠ.

V ceně je zahrnuta strava, ubytování, doprava na tábor pronajatým autobusem, úrazové pojištění, kapesné na celodenní výlet, vstupné na letní koupaliště či do muzea atd.


Co udělat pro účast na táboře

Níže jsou detailně popsány činnosti, které je třeba učinit, aby vaše dítě mohlo jet s námi na tábor. Ve stručnosti se jedná o tyto informace:

 1. Přihlášení dítěte na tábor,
 2. co je třeba zařídit Před táborem,
 3. na co nezapomenout Při odjezdu na tábor.

Pokud byste měli ohledně letošního tábora jakékoli dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese heraltice@gmail.com.

1) Přihlášení dítěte

Přihlášení dítěte na tábor se ve stručnosti skládá z těchto kroků:

 1. Předběžná přihláška – vyplnění přihlášky na internetu: do 15. února
 2. Závazná přihláška – doručení podepsané závazné přihlášky: do 15. března
 3. Úhrada tábora – termín zaplacení na účet: do 15. dubna

Podrobný postup, jak vaše dítě na letošní tábor přihlásit, si prosím pečlivě přečtěte v sekci Tábor 2024 – přihlášky; najdete tu předběžné přihlášky, detaily k zaslání závazné přihlášky i informace k úhradě příspěvku na pobyt.


Pokud jsme vám potvrdili přijetí závazné přihlášky, přečtěte si i následující dva odstavce. Dozvíte se v nich, co všechno před táborem musíte zajistit a na co při odjezdu nezapomenout.


2) Před táborem

Asi dva měsíce před začátkem tábora si pečlivě prostudujte podrobné informace k letošnímu táboru. Najdete je v níže odkazovaném dokumentu.

Aby mohlo být dítě na tábor přijato, je nutné při odjezdu odevzdat originál průkazky zdravotní pojišťovny, řádně vyplněné „Písemné prohlášení rodičů“, „Souhlas s ošetřením nezletilého dítěte“ a kopii „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře“.

 • Podrobné informace o táboře – stáhněte si dokument, ve kterém najdete všechny podstatné informace k letošnímu táboru (časy odjezdu a příjezdu, kontaktní informace, co dát dětem s sebou atd.).
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře – stáhněte si dokument, vyplňte jej a nechte potvrdit lékařemUpozorňujeme, že je nutné, abyste nám odevzdali námi dodaný formulář nebo váš formulář, ve kterém nebude chybět ani jedna položka. Stačí, když nám při odjezdu dáte kopii tohoto dokumentu.
 • Písemné prohlášení rodičů – stáhněte si dokument a vyplňte jej při odjezdu dítěte na tábor.
 • Souhlas s ošetřením nezletilého dítěte – stáhněte si dokument a vyplňte jej při odjezdu dítěte na tábor. Tento dokument je potřebný kvůli zákonu o zdravotních službách, aby mohlo být vaše dítě v případě potřeby ošetřeno ve zdravotnickém zařízení. Stačí podpis jednoho ze zákonných zástupců.

Dále vás žádáme, abyste asi dva týdny před táborem začali dětem kontrolovat hlavy na přítomnost vší a hnid. Zavšivení dítěte je považováno za infekční onemocnění, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. V případě nálezu vší nebo hnid při odjezdu na tábor nebude moci dítě na tábor odjet.

Pokud se u vašeho dítěte vyskytnou ve vlasech vši nebo hnidy, žádáme vás, abyste zajistili jeho odvšivení před tím, než odjede na tábor. Více informací o této problematice najdete například v tomto článku Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Zároveň připomínáme, že pro účast na táboře je nezbytné, aby dítě mělo absolvované všechna pravidelná očkování.

3) Při odjezdu na tábor

Pročtěte si prosím ještě jednou dokument Podrobné informace o táboře, kde najdete všechny důležité informace k letošnímu táboru.

Při odjezdu na tábor je nutné u autobusu vedoucím předat následující dokumenty:

 • originál kartičky zdravotní pojišťovny (kopie nestačí)
 • kopii Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře
 • Písemné prohlášení rodičů
 • Souhlas s ošetřením nezletilého dítěte
 • podepsané léky s přesným dávkováním v originálním balení včetně příbalového letáku

Prosíme vás, nedávejte dětem s sebou velké kapesné, drahé oblečení, cennosti a zejména pak mobilní telefony. Děkujeme za spolupráci.

Prosím, berte na vědomí, že mobilní telefony nejsou na táboře povoleny. V případě, že trváte na tom, aby ho vaše dítě s sebou mělo, odevzdejte ho společně s dokumenty zdravotníkovi při odjezdu na tábor. Děti budou mít možnost 2krát za tábor využít pro kontakt s rodiči táborové mobilní telefony. Dny, ve kterých bude možné děti kontaktovat, vám upřesníme SMS zprávou den předem. Na základě zkušeností z minulých let vám doporučujeme, abyste dítěti netelefonovali v případě, že se vám samo neozve.

Dále vás chceme poprosit, aby celé příbuzenstvo vašich potomků omezilo posílání balíčků se sladkostmi. Děti mají stravu zajištěnu 5krát denně i kdykoliv mají hlad. Sladkostmi děti často nahrazují řádné jídlo. Naopak pohledy a dopisy jsou vítány! Děkujeme.

Na závěr vám doporučujeme k přečtení tento zajímavý článek o psaní dopisů dětem na tábor a dětí z tábora domů.

Za organizátory tábora,

Jana Kverková