Spolek

Letní dětský tábor pořádaný v obci Heraltice má tradici již od roku 1993.
Od roku 2012 jej pořádáme pod hlavičkou Spolku Ka-Mil, který jsme za tímto účelem založili.

Přípravu i průběh tábora zajišťují vedoucí, kteří se na jeho konání podílejí již mnoho let. Noví vedoucí jsou vesměs přijímání z řad bývalých účastníků tábora.


Údaje o spolku

Název spolku: Spolek Ka-Mil
Sídlo spolku: Spytihněvova 2018, 272 01 Kladno
IČO: 22748865

Adresa sídla spolku slouží pouze k administrativním účelům, sídlo neslouží k osobním setkáním.

web: www.taborheraltice.cz
e-mail: heraltice@gmail.com
transparentní bankovní účet: Fio banka
Výpis ze spolkového rejstříku, Sbírka listin


Základní cíle spolku

Cíle spolku jsou:

  1. Pořádání volnočasových aktivit, práce s dětmi a mládeží, pořádání akcí pro děti
  2. Rozvoj zájmové činnosti
  3. Pořádání sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí
  4. Ochrana a kultivace životního prostředí a krajiny
  5. Rozvoj morálních hodnot

Stanovy

Celé stanovy našeho spolku si můžete stáhnout zde ve Sbírce listin.


Oznámení spolku

Nejsou žádná oznámení.


Zápisy z členských schůzí

Zápisy z členských schůzí jsou uloženy zde ve složce na sdíleném táborovém disku, která je přístupná každému registrovanému členovi spolku. Originální podepsané zápisy jsou uloženy v dokumentaci spolku, která je na vyžádání k nahlédnutí u předsedy spolku.