Adventure golf

Začátkem října jsme se i přes nepřízeň počasí sešli v hojném počtu v Bezděkově na Adventure minigolfu. Kvalitní výkony na hřišti byly odměněny pořádným obědem a nejednou horkou čokoládou.

8. 10. 2023


Další příspěvky