Živě z tábora 2019

Sobota 27/7

 • Všichni už jsme spokojeně doma, a doufáme, že děti si letošní tábor užili alespoň tak jako my, vedoucí. Děkujeme za důvěru a za sledování naší malé reportáže. Tak zase za rok 🙂 

Pátek 26/7

 • V pátek dopoledne se nejudisti postupně šli podívat na zápasy judistů na žíněnce, a v mezičase si všichni dodělali masky. 
 • Stále bylo hodně teplo, ale i tak se nám povedlo zahrát finální hru, která přispěla posledními bodíky do celotáborové hry. 
 • Po velmi napínavém hraní karet známe už i výherce naší čtrnáctidenní partie. Teď si oddíly už jen rozdělují odměny a těší se na poslední scénku. 

Čtvrtek 25/7

 • Čtvrteční dopoledne zaplnily mimo tréninků fyzické testy (neboli bobřík fyzické zdatnosti) a výroba sádrových masek. 
 • Kvůli velmi horkémzu počasí jsme v táboře zůstali i odpoledne, a hráli různé vodní hry.
 • Na večer byl připravený populární raut i táborový obchůdek, a předposlední den jsme završili velkou diskotékou. 

Středa 24/7

 • Ve středu byl na programu druhý výlet do Třebíče. Nákupů už nebylo tolik, spíš si hodně skupinek zašlo na věž nebo do židovského města Opět jsme všichni byli na obědě v restauraci. 
 • Odpoledne bylo ideální počasí pro dovádění na koupališti, kde jsme se všichni vyblbli a unavili. 
 • Večer se samozřejmě hrály karty, a po nich ještě malý týmový kvíz. Děti hádaly nejčastější odpovědi vedoucích na otázky spojené s naším táborem.

Úterý 23/7

 • V úterý byl program trochu obrácený. Dopoledne jsme šli na krátký výlet do nedaleké vodárny. 
 • Na odpoledne tak zbyly tréninky a odpolední tréninky – tentokrát to byl airsoft a zdravověda. V mezičase se také všichni vyfotili ve skupinkách a z fotek si udělali magnetky. 
 • Po večerním zahrání karet šli zájemci meditovat a všichni se pak pobavili př další scénce. Boj mezi Stínem a dalšími barvami se dále vyostřuje.

Pondělí 22/7

 • V pondělí byl tréninkový program zpestřený posilováním a divadelní improvizací. 
 • Celé odpoledne jsme hráli hru byrokracie – děti se v ní snažily získat diplom z Tolarijské univerzity, ale do cesty se jim stavěla celá řada úřednických překážek. 
 • Vrcholem celého dne byl večer. Hned po hraní karet jsme všichni vyrazili na nedaleký kopec, odkud se všichni vraceli postupně zpět a plnili tak bobříka odvahy. COž se všem zdárně podařilo 🙂 

Neděle 21/7

 • Dostali jsme se do poloviny tábora, a proto bylo nědělní dopoledne ve znamení velkého úklidu. Současně s tím jsme samozřejmě stihli i tréninky. 
 • O poledním klidu se vedoucí opět převlékli do kostýmů a společně jsme vyfotili oddílové fotografie. 
 • Odpoledne jsme hráli obchodování – děti nakupovaly suroviny a snažily se je na jiných stanovištích výhodněji prodat. 
 • Večer přišel čas na první diskotéku, na kterou se všichni řádně vyšňořili. Také utráceli táborové penízky v našem táborovém obchůdku. 

Sobota 20. 7.

 • Dopoledne jsme doplnili zásoby dřeva na táborák, a ještě zbyl čas vyrobit si náramky z bavlnek. 
 • O poledním klidu se odehrála další velkolepá bitva mezi sférochodci a silami Stína. Po ní následovala i herní bitva mezi dětmi – hrály se oblíbené tanky. 
 • Večer byl volný program, kdo chtěl tak si zahrál volejbal a podobně.

Pátek 19. 7. 

 • V pátek přišel čas na celodenní výlet, vydali jsme se autobusem do nedalekého Třebíče. Místo oddílů jsme po městě chodili v menších skupinkách, které si děti mohly samy utvořit a vybrat si vedoucího, s kterým půjdou. 
 • Dopoledne jsme chodili po obchodech, doplnili zásoby dobrot a pořídili suvenýry. Zašli jsme si na oběd do restaurace, a protože nám přálo počasí, odpoledne jsme se všichni vyřádili na koupališti. Mimo koupání a jezdění na tobogánu došlo i na míčové hry a minigolf. 
 • Po návratu do tábora jsme se už jen navečeřeli a zahráli karty do celotáborové hry, a večer opět někteří zamířili meditovat. 

Čtvrtek 18. 7.

 • Ve čtvrtek bylo dopoledne pro změnu společné pro judisty i nejudisty. Na trénink jsme vyrazili všichni – nejudisté si poslechli něco o historii juda (jak obecně, tak na našem táboře) a i si něco málo vyzkoušeli. 
 • Odpoledne jsme v lese zachraňovali zraněné z boje, který proběhl předchozí večer – a to během hry jménem transfúze. 
 • Večer už proběhl hodně klidně, jen si zájemci mohli opět zameditovat. A samozřejmě nechyběla partie karet v oddílové celotáborovce. 

Středa 17. 7.

 • Dopoledne judisti klasicky zamířili na žíněnku, a ostatní vyráběli raketky z papíru. Také jsme se naučili něco o šifrách. 
 • Odpoledne jsme hráli oblíbenou hru burzu, na kterou jsme tentokrát šli do jiného lesa než obvykle. Po včerejším odpočinku si všichni pořádně zaběhali. 
 • Večer se odehrály karty, a pak následovala další scénka. Naši sférochodci odcestovali do sféry Lorwyn, kde se utkali s posluhovači zlého stína. 

Úterý 16. 7.

 • V úterý jsme dopolední tréninky a posilování doplnili programem záchrana vojína žloutka. Děti v týmech vytvářely záchranné moduly na vajíčka a rovnou je i testovaly.
 • Odpoledne bylo po předchozích herních dnech trochu klidnější – v lese jsme po týmech stavěli paláce ze dřeva a všichni se také došli vysprchovat. 
 • Po večerním nástupu s hraním karet jsme zamířili na louku a hráli fotbal, volejbal a další sportovní hry. 

Pondělí 15. 7. 

 • Dopoledne měli judisti tradičně tréninky, ale na chvíli se k nim přidali i ostatní, kteří si na tatami vyzkoušeli základy sebeobrany. Všichni si pak vyrobili vlajky ve svých oddílových barvách. 
 • Po poledním klidu jsme hned vyrazili na cestu – odpolední hru jsme hráli na trochu vzdálenější louce. Na programu byla oblíbená každoroční hra, pošta. Všichni běhali s nadšením a doručili zprávy o zradě Stína do všech sfér světa Multivers. 
 • Po večerním hraní karet šli někteří na meditaci, a ostatní hráli menší hry v táboře. 

Neděle 14. 7. 

 • Dnes jsme se všichni s nadšením vrhli do prvního kompletního táborového dne. 
 • Dopoledne měli judisté první trénink, zatímco ostatní si zaposilovali. Všechny děti i vedoucí si pak poslechli detaily ohledně fungování letošní celotáborové hry. Nebudeme jen běhat a hrát v lese, ale zároveň bude potřeba zapojit strategické myšlení a každý večer si vést co nejlépe v naší speciální karetní hře.
 • Po obědě a poledním klidu jsme se konečně dočkali – byl čas na první velkou etapovou hru. Všichni společně se snažili splnit náročné chutě instruktorek a nasbírat v lese dost papírků – surovin na pizzu. 
 • Večer byla první příležitost zapojit strategické buňky – každý oddíl zahrál první z karet v naší celotáborové hře.
 • Večer měly děti zasloužený odpočinkový program, zpestřený první scénkou, která nás uvedla do děje ve světě Multivers. Mocní sférochodci v ní přicestovali do Herálie, aby malé a statečné hrdiny požádali o pomoc v boji proti podlému Stínovi. 

Sobota 13. 7. 

 • Cesta na tábor proběhla poklidně a před večerním deštěm jsme se stihli ubytovat, seznámit s okolím tábora i si zahrát rychlou rozřazovací hru.
 • Po nezbytném seznámení se s pravidly a fungovánám tábora a super večeři se děti dozvěděly i něco málo o letošní celotáborové hře – soumrak Herálie. 
 • Večer se trochu zhoršilo počasí takže jsme místo k táboráku museli zasednout do jídelny, ale i tam jsme si pěkně zazpívali s kytarou.

Další příspěvky

<< předchozí

následující >>